B.A Merit Lists

 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • Kale chinmay Rajesh
 • 72
 • Sant bhagwanbaba mahavidyalay
 • BA
 • 1
 • NT_C
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DATIR YOGESH NARAYAN
 • 69.85
 • Renuka Vidalaya Mohate
 • BA
 • 2
 • NT_C
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • GARJE AISHWARYA RAJENDRA
 • 81.69
 • CHAMPAVATI MADHYAMIK UCCHYAMADHYAMIK VID
 • BA
 • 1
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SHIRSAT ASHWINI ARUN
 • 73.23
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BA
 • 2
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KEDAR NITIN NARAYAN
 • 63.69
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 3
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • LATPATE SOMNATH RAVSAHEB
 • 62.92
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 4
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • PALWE PRASAD ASHOK
 • 60.92
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 5
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • CHAUDHAR UMESH SAMBHAJI
 • 60.00
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 6
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DHAKANE KISHOR ASHOK
 • 58
 • Rajmata uccha madhyamik vidyalay
 • BA
 • 7
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DHAKANE KISHOR ASHOK
 • 58
 • Rajmata uccha madhyamik vidyalay
 • BA
 • 8
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Khedkar Prashant Genasaheb
 • 48.46%
 • Shri Tilok Jain Vidyalay Pathardi
 • BA
 • 9
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • BHAGWAT AJINKYA PRADIP
 • 67.38
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 1
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BHAGWAT AMRUTA SUBHASH
 • 63.85
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 2
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • SHAIKH ARSHAD RASHID
 • 81.38
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADHYAMIC VIDYALAY
 • BA
 • 1
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BORUDE RUSHIKESH SURESH
 • 66.62
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BA
 • 2
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D

B.Sc Merit Lists

 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • PAWAR APEKSHA DEVICHAND
 • 57.69
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 1
 • NT_A
 • Kindly Contact to H.O.D
 • CHAVAN VIKAS DEVICHAND
 • 55.54
 • rajmata uchh madyamic ashram shala
 • BSC
 • 2
 • NT_A
 • Kindly Contact to H.O.D
 • JADHAV SAGAR POPAT
 • 54.77
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOR COLLEGE PATHARDI
 • BSC
 • 3
 • NT_A
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • WAGHMODE DIPESH MOHAN
 • 66.77
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 1
 • NT_C
 • Kindly Contact to H.O.D
 • NAROTE SURAJ SUNIL
 • 61.54
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 2
 • NT_C
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • GARJE AISHWARYA RAJENDRA
 • 81.69
 • CHAMPAVATI MADHYAMIK UCCHYAMADHYAMIK VID
 • BSC
 • 1
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DAHIFALE OMKAR GAHININATH
 • 80.61
 • M M NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 2
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DAHIPHALE VAIBHAV GORAKSHA
 • 80.00
 • SANT BHAGWANBABA MADHYAMIK VIDYALAYA GOL
 • BSC
 • 3
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • FUNDE VISHAL CHANDRAKANT
 • 79.38
 • SANT BHAGWANBABA UCCHYA MADHYAMIK VIDYAL
 • BSC
 • 4
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SHIRSAT ASHWINI ARUN
 • 73.23
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 5
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SHEKADE GAUTAM POPAT
 • 72.00
 • BABUJI AVHAD COLLEGE OF PATHARDI
 • BSC
 • 6
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BADE KRUSHNA VITTHAL
 • 70.61
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADHYAMIC VIDYALAY
 • BSC
 • 7
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BADE KRUSHNA VITTHAL
 • 70.61
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADYAMIC VIDYALA
 • BSC
 • 8
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SHIRSATH KOMAL SAMBHAJI
 • 68.31
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOR COLLEGE TISGAON
 • BSC
 • 9
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Pramod Vasant Dahiphale
 • 67.23%
 • Mit vishwashanti gurukul
 • BSC
 • 10
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR AKSHAY RAJENDRA
 • 65.38
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADYAMIC VIDYALAYA
 • BSC
 • 11
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Sanap Vaishnavi Mahadeo
 • 65
 • Babuji avhad mahavidyalaya
 • BSC
 • 12
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Palve Abhishek Balasaheb
 • 64.46
 • SVJC Tisgaon
 • BSC
 • 13
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KEDAR NITIN NARAYAN
 • 63.69
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 14
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Kute Arati Pramod
 • 63.54%
 • Shritilok jain vidyalay, Pathardi
 • BSC
 • 15
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • CHAUDHAR KAUTUK MAHENDRA
 • 63.27
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 16
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Palve Rushikesh Baban
 • 62.92
 • SVJC Tisgaon
 • BSC
 • 17
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • ANDHALE PRANALI RAJU
 • 62.46
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 18
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • PALVE VAIBHAV KAILAS
 • 62.15
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOUR COLLEGE TISGAON
 • BSC
 • 19
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • GHULE BHAUSAHEB ARJUN
 • 61.54
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 20
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KEKAN CHHATRAPATI ARJUN
 • 61.38
 • BABUJI AVHAD COLLEGE PATHARDI
 • BSC
 • 21
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR OMPRAKASH ASHOK
 • 61.23
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 22
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • PALWE PRASAD ASHOK
 • 60.92
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 23
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Ajit changle palve
 • 60.77
 • SVJC tisgaon
 • BSC
 • 24
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Wanve Tukaram Abhiman
 • 60.62
 • Babuji avhad mahavidylay pathardi
 • BSC
 • 25
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR JAYPRAKASH VASANT
 • 60.31
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 26
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR PRAVIN SOMNATH
 • 59.69
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADYAMIC VIDYALAYA
 • BSC
 • 27
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR SHRIKANT SHIVAJI
 • 57.85
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 28
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Palve Amit Raju
 • 57.70
 • SVJC Tisgaon
 • BSC
 • 29
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR PRAVIN SOMNATH
 • 57.69
 • SANT BHAGWANBABA UCHH MADYAMIC VIDYALAYA
 • BSC
 • 30
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KEDAR AKSHAY ASHOK
 • 56.77
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 31
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Shubham Bhaginath Damale
 • 53%
 • Bhausaheb gunjale patil sahyadri jr. col
 • BSC
 • 32
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BADE AKSHAY SANJAY
 • 51.48%
 • Shri Tilok Jain Higher Secondary Vidyala
 • BSC
 • 33
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Palve sanket anil
 • 51
 • Shri navnath junior collage karanji
 • BSC
 • 34
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KHEDKAR PRASHANT GENASAHEB
 • 48.46
 • shri tilok jain vidyalaya pathardi
 • BSC
 • 35
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BADE GITANJALI SUBHASH
 • 47.69
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 36
 • NT_D
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • SHAIKH AZHAR MAHEBUB
 • 83.38%
 • Stjv, pathardi
 • BSC
 • 1
 • Minority
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • DOIJAD PRATIKSHA SANJAY
 • 76.62
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 1
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BHAGWAT AJINKYA PRADIP
 • 67.38
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 2
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BHAGWAT AMRUTA SUBHASH
 • 63.85
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 3
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • HADADE KOMAL ANIL
 • 52.92
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 4
 • SBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • SHAIKH NURJAHA ASIF
 • 73.23
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOR COLLEGE TISGAON
 • BSC
 • 1
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BORUDE RUSHIKESH SURESH
 • 66.62
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 2
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DHALE ASHWINI PRALHAD
 • 66.46
 • RADHABAI KALE MAHILA MAHAVIDHYALAY AHMED
 • BSC
 • 3
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DHALE ASHWINI PRALHAD
 • 66.46
 • RADHABAI KALE MAHILA MAHAVIDHYALAY AHMED
 • BSC
 • 4
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DHALE ASHWANI PRALHAD
 • 66.46
 • RADHABAI KALE MAHILA MAHAVIDHYALAY AHMED
 • BSC
 • 5
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • GADE DIVYA SADASHIV
 • 65.69
 • SHRI BHAVANI MATA MADHYAMIK UCCHA MADHY
 • BSC
 • 6
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Zirpe Akshay Narayan
 • 65
 • Art,science and commerce Jr. College Gov
 • BSC
 • 7
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KOLATE ANIKET SANJAY
 • 62.92
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 8
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • PATHAN SOHEL YUSUF
 • 62.46
 • SHRI VRIDHESHAWAR JUNIOR COLLEGE TISGAON
 • BSC
 • 9
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • MULE VISHNUPANT SHIVMURTI
 • 60.77
 • RENUKA MADYAMIK UCCHAMADHYAMIK VIDYALAYA
 • BSC
 • 10
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • MARKAD SANKET ADINATH
 • 60.62
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOR COLLEGE PATHARDI
 • BSC
 • 11
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • GATAGAT SHRADDHA SUNIL
 • 57.08
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 12
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • TEKALE SHITAL SANJAY
 • 52.00
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 13
 • Open
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • SAWANT PRATHAMESH ASHOK
 • 71.38
 • BABUJI AVHAD MAHAVIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 1
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • DEVADHE RUSHIKESH PANDURANG
 • 68.76
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 2
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • PUND GORAKSHA BALASAHEB
 • 67.85
 • M.M. NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 3
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Wandhekar Dipak Rajendra
 • 67.54℅
 • Shri vridheshwar jr college tisgaon
 • BSC
 • 4
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Mukhekar Akash Nandkumar
 • 66.76
 • Babuji avhad mahavidylay pathardi
 • BSC
 • 5
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BHUKAN RAHUL RAMDAS
 • 64.61
 • SHRI SANT TUKARAM UCHHA MADHYAMIC ASHRAM
 • BSC
 • 6
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SAYYAD AFSAR LATIF
 • 60.77%
 • SHRI VRIDHESHWAR JUNIOR COLLEGE TISGAON
 • BSC
 • 7
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • KARDILE POOJA BHAGWAT
 • 60.00
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATAHRDI
 • BSC
 • 8
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • ATAR SHOEB JAMIR
 • 60.00
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 9
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • WARANGULE RUTUJA BALKRUSHNA
 • 56.46
 • shri tilok jain vidyalaya patahrdi
 • BSC
 • 10
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SATPUTE MAHESH RAJENDRA
 • 52.00
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 11
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • BHADKE AKSHAY ROHIDAS
 • 51.08
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA
 • BSC
 • 12
 • OBC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • Student Name
 • Percentage
 • Last College Name
 • Year of Passing
 • Course Appllied
 • Merit Number
 • Caste
 • Admission
 • PARDESHI SOMESH KADUBAL
 • 70.15
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 1
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • VELDODE KAPIL KAILAS
 • 63.60
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 2
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • VELDODE KAPIL KAILAS
 • 63.60
 • M.M.NIRHALI VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 3
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • kshetre aniket bhausaheb
 • 60.77
 • shri navanath jr.college karanji
 • BSC
 • 4
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • THORAT SUPRIYA ARUN
 • 50.46
 • SHRI TILOK JAIN VIDYALAYA PATHARDI
 • BSC
 • 5
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D
 • SASANE SHUBHAM DHONDIRAM
 • 50%
 • Shri Tilok Jain Higher Secondary Vidyala
 • BSC
 • 6
 • SC
 • Kindly Contact to H.O.D